top of page
  • Writer's pictureBusiness Status Blog

Επάγγελμα Χημικός Μηχανικός - Μέσα απο τα μάτια του Κωνσταντίνου Λοΐζου

Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη σελίδα μας τον Κωνσταντίνο Λοΐζου. Ο Κωνσταντίνος είναι ένας αξιόλογος νέος και μας μιλά σήμερα στο Profession Profile. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Κωνσταντίνο για την προσφορά του αλλά και τη στήριξη του στη σελίδα και του ευχόμαστε κάθε καλό και κάθε επιτυχία για το μέλλον. Καλή ανάγνωση.


Τι είναι ο/η χημικός μηχανικός;

Η χημική μηχανική είναι ένας ευρύς διεπιστημονικός κλάδος της μηχανικής επιστήμης, που συνδυάζει και εφαρμόζει τις αρχές της χημείας, της βιολογίας, την φυσική, την μαθηματική μοντελοποίηση, την μηχανική, και την τεχνολογία. Η εργασία του χημικού μηχανικού περιλαμβάνει το σχεδιασμό, τη βελτιστοποίηση και την επίβλεψη διεργασιών για την παραγωγή, τη μετατροπή ή τη μεταφορά χημικών ουσιών και υλικών. Σκοπός είναι να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια των διεργασιών και την προστασία του περιβάλλοντος. Μπορούν να εργοδοτηθούν σε βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων, καυσίμων, χημικών κ.α. . Η φύση της δουλειάς τους είναι πολυσύνθετη και περιλαμβάνει τη διεξαγωγή πειραμάτων, την ανάλυση δεδομένων και την επίλυση προβλημάτων για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και τη βελτίωση των διαδικασιών. Επιπλέον, οι χημικοί μηχανικοί συχνά συνεργάζονται με διεπιστημονικές ομάδες και διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην έρευνα και την ανάπτυξη, το σχεδιασμό προϊόντων και τις βιώσιμες πρακτικές.

 


Ποια πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κλάδος σας αυτή τη στιγμή;

Εκτιμώ ότι, τόσο για το παρών όσο και για τις τελευταίες δεκαετίες, η μεγαλύτερη πρόκληση για τον πλανήτη είναι η περιβαλλοντική κρίση, της οποίας οι επιπτώσεις γίνονται όλο και πιο αισθητές και άμεσες, όπως η καταστροφή δασών από πυρκαγιές, η μείωση της βιοποικιλότητας, οι έντονες πλημύρες, η ρύπανση των υδάτων και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ως χημικοί μηχανικοί καλούμαστε να αναπτύξουμε και να προωθήσουμε  πράσινες πρακτικές με στόχο να ελαχιστοποιηθούν τα υγρά και στερεά απόβλητα, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η ατέρμονη κατανάλωση πόρων, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη και ασφαλή παραγωγή. Μόνο μέσα από τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, της αειφόρου ανάπτυξης και της πράσινης χημείας μπορούμε να υιοθετήσουμε πραγματικά υπεύθυνες λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

 


Πώς μετράτε την επιτυχία στη δουλειά σας;

Υπάρχουν 3 τρόποι να μετρήσω την επιτυχία στην δουλειά μου. Καταρχάς, την μετρώ με το πόσα νέα προβλήματα αντιμετώπισα αποτελεσματικά, έγκαιρα και με ασφάλεια και ταυτόχρονα πόσο βελτιώθηκα στην εκτέλεση συνηθισμένων διαδικασιών και διεργασιών σε σχέση με το προηγούμενο τετράμηνο ή εξάμηνο. Κατά δεύτερον, κατά πόσο πιάσαμε του στόχους της ποιότητας και της ποσότητας που τέθηκαν για το τελικό προϊόν και πόσο οικολογικά και υπεύθυνα αντιμετωπίστηκαν τυχών παραγόμενα απόβλητα. Τρίτον, εάν είναι βιώσιμη η δουλειά αυτή και εάν τα καταφέρνουμε να την κάνουμε ακόμα πιο πράσινη.Πώς πιστεύετε ότι είναι το μέλλον του κλάδου σας;

Πιστεύω ακράδαντα πως ως χημικοί μηχανικοί παραδειγματιζόμαστε και μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντος. Ωστόσο, οι προκλήσεις που θα καλεστεί ο κλάδος μου να αντιμετωπίσει θα είναι πολύ πιο μεγάλες από τις τωρινές. Δεδομένου ότι εξασφάλιση πηγών ενέργειας, καθαρού νερού και αέρα αποτελεί τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον παγκόσμια προτεραιότητα, χρειάζεται οι χημικοί μηχανικοί να αναπτύξουν προηγμένες διεργασίες για πράσινες πηγές ενέργειας, για την μείωση των αποβλήτων και των εκπομπών και την ανάκτηση καθαρούς και ασφαλούς νερού από διάφορες πηγές. Επιπρόσθετα, η εξάντληση των φυσικών πόρων και συγκεκριμένα τα ορυκτά καύσιμα και οι ορυκτοί πόροι είναι ένα από τα μείζονος σημασίας ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού μέχρι σήμερα απαριθμεί 34 κρίσιμες πρώτες ύλες για τις οποίες οι πιθανότητες διαταραχής του εφοδιασμού τους είναι υψηλές, με βαρύτατες συνέπειες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον ψηφιακό τομέα, την άμυνα, την οικονομία και τους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ για τον μέλλον. Είναι σημαντικό να τονίσουμε επίσης την χρήση της ανάλυσης δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες θα αποκτήσουν όλο και μεγαλύτερη σημασία με την πάροδο τον χρόνο για τη βελτιστοποίηση των χημικών διεργασιών, της ασφάλειας και τη μείωση του κόστους, οπότε οι χημικοί μηχανικοί χρειάζεται να προσαρμοστούν σε αυτές τις αναδυόμενες τεχνολογίες και να μάθουν να τις εργαλειοποιούν προς το συμφέρον τους.

 


Τι θα θέλατε να γνώριζαν περισσότεροι άνθρωποι για τη δουλειά σας ή τη δουλειά που κάνετε;

Έχω παρατηρήσει ότι αρκετοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν ό,τι υπάρχει ο συγκεκριμένος κλάδος της μηχανικής, κυρίως για τον λόγω ότι είμαστε λίγοι οι χημικοί μηχανικοί στην Κύπρο σε σύγκριση με άλλα επαγγέλματα και η δημιουργηθείσα σχολή στο ΤΕΠΑΚ ξεκίνησε μόλις το 2017. Γενικά η χημική μηχανική είναι ένας πολύπλοκος και ποικίλος τομέας με πολλές πτυχές που πολλοί μπορεί να μην γνωρίζουν. Ορισμένες άγνωστες πτυχές της δουλειάς μου που θέλω περισσότεροι άνθρωποι να γνωρίζουν είναι η διεπιστημονικότητα του κλάδου, ότι δηλαδή ένας χημικός μηχανικός κατά την ακαδημαϊκή του εκπαίδευση εντρυφεί σε πολλούς κλάδους, όπως η χημεία, η βιολογία, η φυσική, τα μαθηματικά, η μηχανική, η επιστήμη των υλικών και άλλους, έτσι, λόγω των γνώσεων που αποκτά κατά τις σπουδές του, έχει ένα τεράστιο φάσμα και εύρος επιλογών, όσον αφορά τους τομείς εργασίας που μπορεί να επιλέξει.

 


Τι είναι αυτό που σας προκαλεί περισσότερο στη δουλειά σας και τι σας ευχαριστεί περισσότερο;

Αρχικά, με προκαλεί «το άγνωστο», όπως νέα καθήκοντα που δεν έχω ασχοληθεί ποτέ στο παρελθόν, κάποιο πρόβλημα που εμφανίστηκε κατά την λειτουργία της ερευνητικής μονάδας που ασχολούμαι, είτε στα μηχανήματα, είτε στα χημικά που χρησιμοποιώ και χρειάζεται άμεση επίλυση. Επιπρόσθετα, με προκαλούν οι πολυάσχολοι περίοδοι στην εργασία, αφού χρειάζεται να εκτελώ πολλές εργασίες ταυτόχρονα προκειμένου να καταφέρω στον ίδιο χρόνο εργασίας να διεκπεραιώσω περισσότερο όγκο εργασίας και ταυτόχρονα να κρατήσω το ίδιο επίπεδο ποιότητας αποτελέσματος, πράγμα το οποίο πολλές φορές είναι εξουθενωτικό. Με ευχαριστεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι διαμέσου της συνεργασίας μου με άλλους συναδέλφους μηχανικούς από διαφορετικούς κλάδους αποκτώ καινούργιες πρακτικές εμπειρίες και γνώσεις, τις περισσότερες από τις οποίες δεν μπορείς να τις διαβάσεις σε βιβλία σχολής μηχανικών.

 


Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι πιο σημαντικές δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει κάποιος στη θέση σας;

Καταρχάς, χρειάζεται να έχει ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, δηλαδή, να αναλύει πολύπλοκα συστήματα και να προτείνει καινοτόμες λύσεις. Κατά δεύτερον, να μπορεί να δουλέψει σε ομάδα είτε ως μέλος είτε ως ηγετικό στέλεχος αυτής και να έχει αποτελεσματική επικοινωνία με κάθε μέλος της ομάδας. Επιπρόσθετα, να έχει ισχυρές βάσεις στην χημεία, την φυσική και τα μαθηματικά καθώς και σε λογισμικά για ανάλυση δεδομένων, έλεγχο και μοντελοποίηση διεργασιών. Επίσης, έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κινδύνους και να τους διαχειρίζεται τόσο προληπτικά όσο και όταν γίνονται πράξη. Επιπλέον, η δεξιότητες διαχείρισης έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου, των πόρων και του προσωπικού. Τέλος, η προσαρμοστικότητα, η δημιουργικότητα και η προθυμία για μάθηση αποτελούν πολύτιμα χαρακτηριστικά για τους χημικούς μηχανικούς. Ο τομέας εξελίσσεται συνεχώς και η ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις και τεχνολογίες είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία.

 

Ποια συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που ενδιαφέρεται να ακολουθήσει καριέρα στον τομέα σας;

Πρώτα απ’ όλα, να μιλήσει με επαγγελματίες είτε με επαγγελματικές οργανώσεις του κλάδου για να του παρουσιάσουν ποια είναι η πραγματικά είναι φύση της δουλειάς μας, σε ποιους  κλάδους εργασίας δύναται να ακολουθήσει επαγγελματική καριέρα και ποια είναι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες μας. Στην συνέχεια να αναζητήσει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στους 2-3 κλάδους χημικής μηχανικής που του κίνησαν το ενδιαφέρον για να αποκτήσει πραγματική εμπειρία της δουλειάς και να κατανοήσει πως είναι να καταπιάνεσαι καθημερινά με το επάγγελμα αυτό. Επίσης, χρειάζεται να τονίσω την σημασία της συνεχούς μάθησης και της επαγγελματικής ανάπτυξης στον τομέα μου και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ακαδημαϊκά προγράμματα και σεμινάρια, προκλήσεις της δουλειάς, ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις, την παρακολούθηση συνεδρίων και εξετάσεων που είναι συναφή με τον τομέα μας. Καταληκτικά, θέλω να εστιάσω στο γεγονός ότι οι νέοι χημικοί μηχανικοί για να προετοιμαστούν για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία είναι απαραίτητο να μπορούν να προσαρμοστούν, να είναι δημιουργικοί και να αγαπούν αυτό που κάνουν.

Comments


bottom of page